προσ-  

  • auf
    upvotedownvote
  • für
    upvotedownvote
  • vor
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Λονδίνο ως στρατιωτικός σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου προς διαπραγμάτευση των όρων της σύναψης ειρήνης με την Τουρκία. Όμως στις 16 ...

... Κέρκυρα και οι Έλληνες οπλαρχηγοί να απομονωθούν, παρά τις ρητές οδηγίες του προς τη γερουσία με τις οποίες συμβούλευε το σώμα να κρατήσει ανεκτική στάση απέναντι ...

... Β' προς Γαλάτας προς Εφεσίους προς Φιλιππησίους προς Κολοσσαείς προς Θεσσαλονικείς Α' προς Θεσσαλονικείς Β' προς Τιμόθεον Α' προς Τιμόθεον Β' προς Τίτον ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pros-


Deutsche Synonyme zu: προσ-

unabgeschlossen unversperrt offen unverschlossen unverriegelt aufgesperrt auf nicht abgeschlossen nicht zugeschlossen nicht zugesperrt geöffnet aufgeklappt offen stehend zu Händen z. Hd. für für jedes je pro das (Kilo / Pfund / Stück) (zu) per à zu je die (Woche / Minute / Kiste / Flasche ...) anstelle (von) statt zugunsten sondern statt dessen stattdessen anstatt an Stelle (von) zu Gunsten von zum Besten von zum Vorteil von zu (jemandes) Nutz und Frommen im Zusammenhang (mit) im Kontext (von) im Rahmen (von) im Zuge (von) bei zuliebe um (...) willen wegen (...) halber ...halber um dessentwillen im Voraus vorweg vorher zuvor vor im Vorhinein vorab im Vorfeld (einer Sache)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15