προβλήτα  

  • Anlegesteg
    upvotedownvote
  • Kai
    upvotedownvote
  • Pier
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επάλληλες εξογκώσεις που εμφυτεύεται κατά τα 2/3, κατά την κατασκευή του προβλήτα. Όταν στην αυτή δέστρα πρόκειται να προσδεθεί δεύτερο ή και τρίτο πλοίο ...

... γίνεται η από-επιβίβαση των επιβατών από το κύριο κατάστρωμα του πλοίου στο προβλήτα και που άλλοτε αυτές φέρονται από τα πλοία, και άλλοτε αποτελούν εξοπλισμό ...

... επίπεδη ανοικτή καμπύλη, της οποίας τα σημεία ισαπέχουν από κάποιο άλλο. Στην Παραβολή πλοίου ως το κοινώς λεγόμενο «πλεύρισμα» των πλοίων σε προβλήτα. ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

provlita, problhta

Ähnliche Worte

προβλήτας


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ προβλήτα προβλήτες
Genitiv προβλήτας προβλητών
Akkusativ προβλήτα προβλήτες
Vokativ προβλήτα προβλήτες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15