πρεσβύτης  

  • alt
    upvotedownvote
  • älterer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πιο γνωστά είναι η αθερίνη ή αθερίνα, (atherina). Το είδος "Αθερίνη ο πρεσβύτης" (Atherina presbyter), ή κοινώς "αθερίνα παπάς", που είναι πολύ διαδεδομένο ...

... του 61 με αρχές του 62 μ.Χ. (ή έστω στα 52-55 μ.Χ.), αυτοαποκαλείται "πρεσβύτης", είναι δυνατόν να υπολογίσουμε ότι το έτος γέννησής του ήταν κάπου ανάμεσα ...

... Στην πλέον κρίσιμη φάση της ναυμαχίας, με τις προτροπές «του ευπατρίδου πρεσβύτου Χατζηγιάννη Μέξη επικαλουμένου [...] πατρίδαν, θρησκείαν και τιμήν», εφορμά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presvitis, presbyths

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15