πραγματικότητα  

  • Realität
    upvotedownvote
  • Tatsache
    upvotedownvote
  • Wirklichkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Στην πραγματικότητα αυτός δεν εξετάστηκε.

Το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν τρώνε φυλλώδη λαχανικά.

Quelle: glavkos, mululatv, biber


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pragmatikotita, prarmatikotita, pragmatikothta


Deutsche Synonyme zu: πραγματικότητα

Praxis Realität Faktum Tatsache Fakt Gegebenheit Sachverhalt Eigenschaft Randbedingung Umstand Rahmenbedingung Faktor Wirklichkeit (harte) Realität Boden der Tatsachen Faktizität Tatsächlichkeit


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πραγματικότητα πραγματικότητες
Genitiv πραγματικότητας πραγματικοτήτων
Akkusativ πραγματικότητα πραγματικότητες
Vokativ πραγματικότητα πραγματικότητες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15