πραγματεία  

  •    Abhandlung
  •    Traktat

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pragmatia, prarmatia, pragmateia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πραγματεία πραγματείες
Genitiv πραγματείας πραγματειών
Akkusativ πραγματεία πραγματείες
Vokativ πραγματεία πραγματείες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15