ποτές  

  • je
    upvotedownvote
  • jemals
    upvotedownvote
  • nie
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προσδιορισμό αυτόν ονομάζεται το ποτό του οποίου συστατικό είναι η αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα, CH3-CH2-OH). Τα αλκοολούχα ποτά ονομάζονται, επίσης, και οινοπνευματώδη ...

... αποσπασματικότητα του σολωμικού έργου με τη φράση «...(Ο Σολωμός) πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές του δεν τα έγραψε». Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1798. Γονείς ...

... Ποτό ονομάζεται ένα υγρό το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Πέρα από την κάλυψη βασικών αναγκών, τα ποτά αποτελούν τμήμα της ανθρώπινης κοινωνίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

potes


Deutsche Synonyme zu: ποτές

für jedes je pro für das (Kilo / Pfund / Stück) (zu) per à zu je die (Woche / Minute / Kiste / Flasche ...) jemals in Abhängigkeit (von) absolut nie nie zu keiner Zeit niemals nie und nimmer nicht in diesem Leben im Leben nicht nimmermehr nie im Leben keineswegs auf gar keinen Fall zu keinem Zeitpunkt nie und nirgends nimmerdar

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15