ποτές  

  • nie
  • jemals
  • je

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προσδιορισμό αυτόν ονομάζεται το ποτό του οποίου συστατικό είναι η αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα, CH3-CH2-OH). Τα αλκοολούχα ποτά ονομάζονται, επίσης, και οινοπνευματώδη ...

... αποσπασματικότητα του σολωμικού έργου με τη φράση «...(Ο Σολωμός) πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές του δεν τα έγραψε». Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1798. Γονείς ...

... Ποτό ονομάζεται ένα υγρό το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Πέρα από την κάλυψη βασικών αναγκών, τα ποτά αποτελούν τμήμα της ανθρώπινης κοινωνίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

potes

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15