περίπου  

  • über den Daumen
    upvotedownvote
  • ungefähr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είναι περίπου 40 χρονών.

Είναι περίπου στην ηλικία μου.

Θα κοστίσει δεκαπέντε δολλάρια περίπου.

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

peripu, peripoy


Deutsche Synonyme zu: περίπου

um die über den Daumen (gepeilt) gegen rund vielleicht ungefähr etwa um um den Dreh (rum) ca. circa in etwa geschätzt Pi mal Daumen zirka so (in) etwa so um die so circa wohl schätzungsweise annähernd näherungsweise mehr oder weniger gefühlt (relativ neu) überschlägig (kaufm.) so gegen approximativ annäherungsweise grob (geschätzt) grob gesagt (Betrag) plus/minus (Abweichungsbetrag/Toleranz) plus/minus (Betrag) (so) in dem Dreh Stücker (+ Zahl) dunkel undeutlich unscharf unklar obskur schattenhaft wolkig launig unpräzise unverbindlich vage blumig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15