πατήρ  

  •    Vater (als Titel eines Geistlichen)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

patir, pathr

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15