παμμέγεθος  

  • immens
  • pammegethos

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προστατευόμενή της Λερναία Ύδρα, ως βοηθός της εναντίον του Ηρακλή. Έτσι, ο παμμεγέθης Καρκίνος παρενοχλούσε τον Ηρακλή κατά τη φοβερή του μάχη εναντίον της ...

... αληθές όμως είνε ότι εν τω τόπω τούτω γίνονται αγκούρια εξαίρετα, και παμμεγέθη. Το αγκούριον λέγεται ελληνιστί και σίκυον• και δια το έξοχον των σικύων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pammegethos, pammejethos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15