παλληκάρι  

  • stramm
    upvotedownvote
  • tapfer
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pallikari, pallhkari


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ παλληκάρι παλληκάρια
Genitiv παλληκαριού παλληκαριών
Akkusativ παλληκάρι παλληκάρια
Vokativ παλληκάρι παλληκάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15