πέραν  

  • darüber hinaus
  • über etwas hinausgehen
  • hinausreichen

Beispielsätze

Αυτό εξέρχεται πέραν της δικαιοδοσίας μου.

Το τελευταίο πρόσωπο στο οποίο είπα την ιδέα μου, συμπέρανε ότι είμαι τρελός.

Quelle: glavkos, giannis4


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

peran

Ähnliche Worte

περαντζάδα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15