οφτός  

  • Ofto
  • OFTO

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... διασυλλογικό πρωτάθλημα με οκτώ συλλόγους, τον ΟΑΑ, Ο.Τ. Αθηνών, ΟΑ Βούλας, ΟΦΤΑ, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Allsport, και Βριλλήσια . Σκιαδάς, σελ. 230 Σκιαδάς ...

... αλλά και τη Λευκωσία για να διασκεδάσουν και να φάνε το περίφημο “συρτόν οφτό” της Φιλιάς. Παλαιότερα η διασκέδαση συνοδευόταν από βιολιά και φυσικά χορό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oftos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15