ορριάριος  

  • Kornkeller im Kloster
  • Abstellraum für Korn im Kloster

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

orriarios

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15