ορέα  

  • Schwanz
  • hinterer Teil von etwas

Beispielsätze

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα είναι γειτονικές χώρες.

Σκέπτομαι επίσης να πάω στην Κορέα.

Ιαπωνία και Κορέα είναι γειτονικές χώρες.

Quelle: glavkos, mululatv, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

orea


Synonyme:

ουρά

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15