ξεμένω  

  •    ausgehen (im Sinne von leer werden)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ksemeno, ksemenw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15