ξεμένω  

  • ausgehen (im Sinne von leer werden)

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Πάπα Αλέξανδρου ΣΤ΄ συνέτριψε όλα τα κατακτητικά σχέδια του Valentino. Ξεμένοντας από οικονομικές πηγές η διατήρηση του στρατού του ήταν αδύνατη. Ξεκινούσε ...

... δυσκολία των γρίφων σε αργότερα επίπεδα στην έκδοση PC, λέγοντας ότι "δεν ξεμένει από μυαλά, αλλά σε αργότερα επίπεδα υποκύπτει σε αυτή την λανθασμένη ορμή ...

... του Κουπτσόφ και τον Κουπτσόφ, έξω από την ατμόσφαιρα, όπου η Mercedes ξεμένει από nanofuel. Ο Κουπτσόφ επιπλέει στην τροχιά της Γης, ωσότου πεθάνει. ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ksemeno, ksemenw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15