νοερώς  

  • geistig

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πνευματική αγωνία, η οποία προερχόταν από τον έντονο, απερίσπαστο, καθαρό νοερώς και απολύτως προσωπικό προσευχητικό διάλογο με τον Θ. Πατέρα Του, σχετικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

noeros, noerws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15