νηφαλέως  

  • ernsthaft
    upvotedownvote
  • mit dem nüchternen Verstand
    upvotedownvote
  • ruhig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ορθοδόξους: Όπως αναφέρθηκε λόγω των δυναμικών επεμβάσεων του μοναχού Νηφαλίου (ο οποίος υπήρξε και αξιόλογος συγγραφέας) στη Μαϊουμά ανάγκασαν τον Σεβήρο ...

... εργατικός να έχει σπεύσει στην εργασία του. Η έκφραση του προσώπου του είναι νηφάλια και συγκεντρωμένη. Είναι ενδιαφέρον γίνει σύγκριση ανάμεσα στην παρούσα ...

... Λογοθέτη και στρατιωτικό διοικητή. Η αφήγηση των γεγονότων είναι λιτή και νηφάλια, ενώ οι θέσεις του για τους Λατίνους εκφράζονται με ψύχραιμη και αντικειμενική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nifaleos, nhfalews

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15