ναι  

  • ja

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Είναι τη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ne, nai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15