μουκανίζω  

  • brüllen (für Tiere)
    upvotedownvote
  • Knurren
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mukanizo, moykanizw


Synonyme zu: μουκανίζω

μουγκρίζω

μυκώμαι


Deutsche Synonyme zu: μουκανίζω

Murren Knurren grollen brummen grummeln raunzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15