μονήριον  

  • monirion
    upvotedownvote
  • monorion
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... θεοσοφία. Το έργο του Μοντριάν μέχρι το 1912 είναι επίσης επηρεασμένο από το κίνημα του κυβισμού, με το οποίο ήρθε σε επαφή ο Μοντριάν χάρη στην έκθεση κυβισμού ...

... ιστοσελίδα ArtLex.com Ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Μοντριάν. Περιέχει εφαρμογή Java για μίμηση έργων του Μοντριάν. Περιέχει και βιογραφίες κυριότερων εκπροσώπων ...

... τις δυνατότητες των γραμμικών δομών. Το 1915 γνωρίζει το έργο του Πητ Μοντριάν, και εντυπωσιάζεται. Αναγνωρίζει σε αυτό το ιδανικό στη ζωγραφική: την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

monirion, monhrion

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15