μεταπείθω  

  • umstimmen
  • abbringen
  • abraten

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δεσμά. Έπειτα κλήθηκε ξανά να αλλαξοπιστήσει κι αφού δεν έδειχνε να μεταπείθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το βασανισμό της μέχρι θανάτου. Τα αγιογραφικά στοιχεία ...

... αυτοκρατορική σύζυγος, η δυναμική και αποφασιστική Θεοδώρα, γρήγορα τον μεταπείθει και οι στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος αναλαμβάνουν δράση. Εγκλωβίζουν ...

... πάψει να είναι ο αγγελιοφόρος του παράνομου ζευγαριού, αλλά η Μάριαν τον μεταπείθει. Η κυρία Μόντσλι (Μάργκαρετ Λέιτον) όμως αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

metapitho, metapeithw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15