μεγάλαυχος  

  • megalaychos
    upvotedownvote
  • toben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φιλόσοφος Θρασυκλής. Την ακολουθία του Πλούτου αποτελούν ο Τύφος, η Άνοια, η Μεγαλαυχία, η Μαλακία, η Ύβρις, η Απάτη και «άλλ΄ άττα μυρία», την ακολουθία της ...

... Συνδύαζε τη λαχτάρα του να τον προσέχουν και να τον τιμούν, την τόλμη και τη μεγαλαυχία του, μαζί με την αγάπη του για την ανθρωπότητα. Ο Δουμάς έζησε πολύ γεμάτη ...

... αθυροστομία, κατάκριση, φιλονικία, αισχρολογία, ακριτομυθία, διαπόμπευση, μεγαλαυχία, κολακεία, υποκρισία κ.λπ)· κυρίως, όμως, γιατί εκδιώκει από την καρδία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

megalafchos, meralafchos, megalayxos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15