μαλαχτός  

  • Weichmacher
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malachtos, malaxtos


Synonyme zu: μαλαχτός

μαλακτός


Deutsche Synonyme zu: μαλαχτός

Zartmacher Weichmacher

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15