μακάριος  

  • glückselig
    upvotedownvote
  • selig
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

makarios


Deutsche Synonyme zu: μακάριος

sehr glücklich glückselig überglücklich überaus glücklich selig glückstrahlend freudestrahlend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15