κυοφόρος  

  • schwanger
    upvotedownvote
  • Surrogat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η κυοφορία του ανθρώπου διαρκεί εννιά μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κυοφορία διαρκεί λιγότερο ή περισσότερο, όπως στον ελέφαντα που η κυοφορία διαρκεί ...

... δυνάμεις που κληρονόμησε από το Χάος, και χωρίς τη βοήθεια του Έρωτος, κυοφόρησε τον Ουρανό και τα Όρη. Κατ΄ άλλες μυθολογικές παραδόσεις η Θάλασσα ήταν ...

... Ως παρένθετη μητέρα ορίζεται η γυναίκα που κυοφορεί βρέφος το οποίο προορίζεται για άτεκνο ζευγάρι που δεν έχει τη δυνατότητα τεκνοποίησης. Αν και δεν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kioforos, kyoforos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15