κοσμο-  

  • kosmo-
    upvotedownvote
  • viele Leute anziehend
    upvotedownvote
  • welt-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η πειρατεία στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο αποτελεί την αρχαιότερη καταγεγραμμένη εμφάνιση του φαινομένου της πειρατείας, δηλαδή της καταλήστευσης πλοίων ...

... λήγει ισόπαλο. Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις αρχές του 21ου αιώνα ασχολούνταν με αυτό περισσότεροι από 250 εκατομμύρια ...

... προηγούμενη περίοδο, και συνεπώς δεν αποτελούν «οδηγό» για τον μυκηναϊκό κόσμο. Η αντιπαραβολή των μυκηναϊκών αρχαιολογικών και των ομηρικών λογοτεχνικών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kosmo-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15