κοινωνιο-  

  • sozio-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ήταν και ολοκληρωτικό, αφού δεν επεδίωκε τον γενικό συντονισμό όλης της κοινωνίας. Ο Μεταξάς δημιούργησε και διέδωσε την ιδεολογία του «Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού» ...

... μεγαλύτερο μέγεθος και σημαντική πολιτική δύναμη. Άλλα αξιώματα της ρωμαϊκής κοινωνίας περιλαμβάνουν τους πραίτορες (praetor), τους αγορανόμους (aedile), τους ...

... έγινε επίσημη γλώσσα της υπό Βρετανική εντολή Παλαιστίνης (Mandat[e] της Κοινωνίας των Εθνών) το 1921 (μαζί με την Αγγλική και την Αραβική), ενώ το 1948 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kinonio-, koinwnio-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15