κλειδάριθμος  

  • Passphrase in den kryptographischen Codes, die zur Entschlüsselung verwendet wird
    upvotedownvote
  • Token
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών», Επιμέλεια Γιώργος Στεφανίδης, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών CISC ...

... Γλώσσα Προγραμματισμού C", Prentice-Hall (Ελληνική μετάφραση, εκδόσεις Κλειδάριθμος), 1988. Peter Bishop, Computing Science, 1991 Γλώσσα C και Unix: Δομές ...

... με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας). Endianness Tanenbaum, Andrew S., Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μια δομημένη προσέγγιση, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2000 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

klidarithmos, klitharithmos, kleidarithmos


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κλειδάριθμος κλειδάριθμοι
Genitiv κλειδαρίθμου
& κλειδάριθμου
κλειδαρίθμων
& κλειδάριθμων
Akkusativ κλειδάριθμο κλειδαρίθμους
& κλειδάριθμους
Vokativ κλειδάριθμε κλειδάριθμοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15