κιόλας  

  • schon
  • sehr
  • bereits

Beispielsätze

Όχι μόνο μιλάει Αγγλικά, μιλάει κιόλας και Γαλλικά.

Quelle: _anna


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiolas

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15