κινητός  

  • beweglich
    upvotedownvote
  • mobil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο όρος κινητός μέσος όρος ή σε συντομία κινητός μέσος ή ΚΜΟ, χρησιμοποιείται κυρίως στους χρηματιστηριακούς δείκτες και αποτελείται από το μέσο όρο των ...

... Κινητό τηλέφωνο ή απλά κινητό, ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας και ...

... Οι κινητοί ηχομονωτικοί τοίχοι χρησιμοποιούνται για την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, για να εξυπηρετήσουν διάφορες λειτουργικές ανάγκες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kinitos, kinhtos


Deutsche Synonyme zu: κινητός

mobil biegsam variabel elastisch flexibel agil wendig gewandt flink beweglich leichtfüßig behänd(e) gelenkig freigängig bewegbar verschiebbar platzierbar wandelbar abwandelbar veränderbar mutabel veränderlich fluid variant geschickt elegant glattzüngig anpassungsfähig handheld portabel transportabel nicht ortsgebunden

Ähnliche Worte

κινητός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15