κινδυνάρης  

  • kindynaris

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kindinaris, kinthinaris, kindynarhs

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15