κείμενον  

  • Text

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... είναι μια έκδοση της Καινής Διαθήκης που περιλαμβάνει «το πρωτότυπον κείμενον με νεοελληνικήν μετάφρασιν (απόδοση)». Το έργο αυτό εκδόθηκε και παραδόθηκε ...

... «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901 Ομήρου Οδύσσεια, αρχαίον κείμενον - έμμετρος μετάφρασις Ζησίμου Σίδερη, εκδ. οίκος Ιωάννου & Π. Ζαχαροπούλου ...

... «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901 Ομήρου Οδύσσεια, αρχαίον κείμενον - έμμετρος μετάφρασις Ζησίμου Σίδερη, εκδ. οίκος Ιωάννου & Π. Ζαχαροπούλου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kimenon, keimenon

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15