κείμενον  

  • Text

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... είναι μια έκδοση της Καινής Διαθήκης που περιλαμβάνει «το πρωτότυπον κείμενον με νεοελληνικήν μετάφρασιν (απόδοση)». Το έργο αυτό εκδόθηκε και παραδόθηκε ...

... Ο Ιωάννης Α΄ (1215 - 1249) από τοΈντονο κείμενον Οίκο των Καπέτων-Ντρε ήταν κόμης του Ντρε (1234-49). Ήταν γιος του Ροβέρτου Γ΄ κόμη του Ντρε και της ...

... «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901 Ομήρου Οδύσσεια, αρχαίον κείμενον - έμμετρος μετάφρασις Ζησίμου Σίδερη, εκδ. οίκος Ιωάννου & Π. Ζαχαροπούλου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kimenon, keimenon

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15