κείμενα  

  •    Texte

Beispielsätze

Σύμφωνα με την πλατωνική θεωρία, τα παρατηρούμενα αντικείμενα στο πραγματικό κόσμο είναι ανακλάσεις περιορισμένου αριθμού ουσιών.

Quelle: glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kimena, keimena

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15