κατιτίς  

  • etwas
  • eine Sache

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μπουκλωτό, χείλη που δεν έλεγαν να κλείσουν αν δεν έβαζαν μέσα τους το κατιτίς». «Το πράμα το παλιακό» http://www.biblionet.gr/main.asp ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katitis


Synonyme:

κάποιο πράγμα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15