καρυδιά  

  • Nussbaum
    upvotedownvote
  • Wallnussbaum
    upvotedownvote
  • Walnuss
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

karidia, karithia, karydia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καρυδιά καρυδιές
Genitiv καρυδιάς καρυδιών
Akkusativ καρυδιά καρυδιές
Vokativ καρυδιά καρυδιές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15