καλημέρισμα  

  •    das Guten Morgen-Sagen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalimerisma, kalhmerisma


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καλημέρισμα καλημερίσματα
Genitiv καλημερίσματος καλημερισμάτων
Akkusativ καλημέρισμα καλημερίσματα
Vokativ καλημέρισμα καλημερίσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15