κίτρο  

  • Zitrusfrucht
    upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κίτρο κίτρα
Genitiv κίτρου κίτρων
Akkusativ κίτρο κίτρα
Vokativ κίτρο κίτρα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15