κάποιος  

  • jemand
  • irgendein

Beispielsätze

Πάντα κάποιος μιλάει.

Εν τη απουσία σου, τηλεφώσε κάποιος κύριος Βέστ.

Αν κάποιος μπορεί να το αυτό, αυτός είσαι εσύ.

Quelle: Gaidouraki, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kapios, kapoios

Ähnliche Worte

κάποιος -α -ο

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15