ιχνηλάτης  

  • tracker
  • Tracker

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο φωτοβολταϊκός ιχνηλάτης μπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες: • Ιχνηλάτης ενός άξονα ο οποίος παρακολουθεί την ημερήσια(αζιμουθιακή) ...

... Ο Ελληνικός Ιχνηλάτης είναι μία φυλή σκύλου που κατάγεται από την Ελλάδα. Ο ελληνικός ιχνηλάτης είναι σκύλος μεσαίου μεγέθους. Το ύψος του κυμαίνεται ...

... σημερινούς ιχνηλάτες (Ιταλικός. ιχνηλάτης «σεγκούτσιο», Ελβ. Ιχνηλάτης Ιούρα τύπου υπομέλανος κ.λ.π) οι οποίοι μοιάζουν αρκετά με τον Ελληνικό Ιχνηλάτη. Πλην ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ichnilatis, ixnhlaths

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15