ιερό  

  • Heiligtum
    upvotedownvote
  • Wallfahrtskirche
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με τον όρο Ιερό σύγγραμμα, Ιερό κείμενο ή Θρησκευτικό κείμενο εννοείται το σώμα κειμένων που συνδέεται αξεδιάλυτα με τις λατρευτικές πρακτικές μιας θρησκείας ...

... καθώς και για άλλες συνεισφορές του προς το νησί, την πόλη και το ιερό. Το ιερό δεχόταν μεγάλο αριθμό αναθημάτων, τα οποία τοποθετούνταν σε ένα κτήριο ...

... το! Το Ιερό Θεάς Δήμητρος Ζώνης, ήταν υπαίθριο ιερό με βωμούς, που η ανέγερσή του χρονολογείται κατά τον 6ο αιώνα στην Αρχαία Θράκη. Το ιερό βρίσκεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

iero


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ιερό ιερά
Genitiv ιερού ιερών
Akkusativ ιερό ιερά
Vokativ ιερό ιερά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15