θελόποιμα  

  • Arbeit die man gerne gemacht
  • Aktion die man mit Vergnügen macht

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thelopima, thelopoima


Synonyme:

Ενέργεια που ευχαριστεί

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15