εφάπαξ  

  • auf einmal
  • pauschal
  • einmalig

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βοηθημάτων, εξόδων κηδείας, προσθέτων αποζημιώσεων, εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, εφάπαξ κλάδου πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής, οδοντιατρικής ...

... πέραν των δύο χιλιάδων φλουριών που καταβάλλονταν ετησίως, άλλα χίλια εφάπαξ, εκ των οποίων πεντακόσια μετρητοίς και άλλα πεντακόσια με χρεωστική επιστολή ...

... Με την ονομασία Βαρλίκ Βεργκισί φέρονταν ένας εφάπαξ ειδικός φόρος κεφαλαίου που επεβλήθη στη Τουρκία το 1942. Συγκεκριμένα την εποχή εκείνη η τουρκική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efapaks

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15