ευγενικά  

  • Bitte
    upvotedownvote
  • höflich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός απάντησε ευγενικά στην ερώτηση.

Υποκλίθηκα ευγενικά.

Quelle: glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evgenika, evjenika, eygenika

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15