ευαρεστούμαι  

  • die Güte haben

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συνδύασε τις ιδιότητες του Όσιρη και του Άπη σε μορφή ανθρώπου που ήταν πιο ευάρεστη στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας της εποχής των Πτολεμαίων. Υπήρξαν διάφορα ...

... ηδονή και σε εκείνα που προκαλούν πόνο. Η ηδονή από τη φύση της είναι ευάρεστη και αποτελεί αγαθό, ενώ ο πόνος, ως δυσάρεστος από τη φύση του επίσης ...

... σημαίας. Των εν Κρήτη αγίων Δέκα Μαρτύρων Αγαθόποδος, Βασιλίδου, Γελασίου, Ευαρέστου, Ευνικιανού, Ευπόρου, Ζωτικού, Θεοδούλου, Ποντίου (Πομπηίου) και Σατορνίνου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evarestume, eyarestoymai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15