επιχειρηματολογώ  

  • argumentieren
    upvotedownvote
  • dispetieren
    upvotedownvote
  • streiten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του επιχειρήματος δεν είναι συλλογιστική, τότε ο [επιχειρηματολογών] μπορεί να επιχειρηματολογήσει μέσω προτάσεων οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές ή είναι ...

... επιχειρήματα όσο το δυνατόν καλύτερα την υπόθεση του σκεπτικισμού. Ο Ντεκάρτ επιχειρηματολόγησε ότι όσες κι αν ριζικές σκεπτικιστικές πιθανότητες φανταστούμε, υπάρχουν ...

... του ηγουμένου της δεύτερης πρότασης. Έτσι έχουμε ανακολουθία. Εάν επιχειρηματολογούμε τοιουτοτρόπως, σφάλουμε. Για παράδειγμα: Όταν πάω κινηματογράφο, ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epichirimatologo, epichirimatoloro, epixeirhmatologw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15