επαφήνω  

  • Kontakt herstellen
    upvotedownvote
  • kontaktieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απομόνωσις 5-6 ανδρών μέσα στο βουνό πολλές μέρες χωρίς εφημερίδα, χωρίς την επαφήν των με άλλα πρόσωπα, με τα οποία να συζητούν και να αναπτύσουν τα ενδιαφέροντα ...

... συμβούλου με κύρος, όστις να ενημερώνη τον βασιλέα και να κρατή εις διαρκή επαφήν την Κυβέρνησιν με το Στέμμα, είναι ουσιώδους σημασίας». «Προ επτά ετών ...

... εξουσιοδότησιν λοιπών Σωμάτων Στρατού, αναθετόντων υμίν ενέργειαν ως έχοντα επαφήν με Γερμανούς. Χρυσοχόου. Εκ Φρουραρχείο Θιε[›]. Επειδή ο Τσολάκογλου είχε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epafino, epafhnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15