εβδομήκοντα  

  • siebzig
  • Septuagint

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evdomikonta, evthomikonta, ebdomhkonta

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15