είναι  

  •    jd./etw. ist
  •    sie sind
  •    ist

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Παρ'όλο το πλούτος και φήμη του, είναι δυστυχής.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ine, einai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15