διώκτρα  

  •    die die verjagt

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dioktra, thioktra, diwktra

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15