διωκτικός  

  •    Verfolgung
  •    Verfolgung von

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dioktikos, thioktikos, diwktikos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15